Logo Djente Gorter Homeopathie

Vergoedingen

Homeopathie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en valt niet onder het eigen risico. Veel zorgverzekeraars vergoeden alternatieve behandelingen met een maximum per dag, maar er zijn ook zorgverzekeraars die met percentages werken en bijvoorbeeld 80% vergoeden. Ik ben lid als klassiek homeopaat bij de NWP. U kunt in het overzicht vergoedingen zorgverzekeraars homeopathie 2023 zien welke vergoeding voor uw zorgverzekeraar van toepassing is. Daarnaast sta ik geregistreerd binnen Vektis en het RBCZ. 

De factuur die u ontvangt na het consult, kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. 

NWP lidnummer: 2124
AGB-code: 90114113 

AGB code praktijk: 90091263
RBCZ: 220743R